Metsäsuominen

Videotuotanto
11/2021

Kiteytysvideo, joka kertoo nopeasti olennaisen palveluista. Logon suunnittelussa kiinnitettiin huomiota myös pieniin yksityiskohtiin.