Metsäsuominen

Internetpalvelut
11/2021

Verkkosivu-projektissa toteutettiin myös kiteytysvideo, joka kertoo nopeasti olennaisen Metsäsuominen Oy:n palveluista. Logon suunnittelussa kiinnitettiin huomiota myös pieniin yksityiskohtiin.

Metsäsuominen Oy suorittaa koneellista puunkorjuuta, suomalaista metsää kunnioittaen ja ympäristötekijät huomioon ottaen.

Metsäsuomisella on juurensa jo vuodessa 1977, jolloin Teemu Suominen aloitti työt koneurakointialan perheyrityksessä E. Suominen & kumppanit. Yritys keskittyi aluksi salaojitusten tekoon, mutta myöhemmin pääpaino siirtyi metsäkoneurakointiin. 2000-luvulla myös Teemun poika, Samu tuli mukaan yritykseen töihin. Vuoden 2017 alussa perustettiin yritys, joka sai nimekseen Metsäsuominen Oy ja alkoi pyöriä Teemu ja Samu Suomisen voimin.

Metsäsuomisella on metsäkoneurakointiin vaadittavaa erikoisosaamista ja asiantuntemusta sekä vuosikausien kokemus alalta. Yrityksen pääurakanantaja on Luvian Saha Oy, yksi Suomen suurimmista yksityisistä sahoista ja jatkojalosteiden tuottajista.

http://metsasuominen.fi