Jozo kampanjat

Graafinen suunnittelu
02/2020

Akzo Nobel Salt - Jozo kampanja suurkeittiöille, uusien pakkausten lanseerauskampanja sekä brändikuvaukset. Tekstisuunnittelu, graafinen suunnittelu, kuvaussuunnitelma ja kuvauksien toteutus.